Последња 24 сата потписивања за србски у пасошу‏ = Проф.Др. Љубомир Т. Грујић

 

 

   

 

СЕРБСКЕ ИНТЕРНЕТ НОВИНЕ
 
 
 THE SERBIAN INTERNET NEWS
 
 
  
       

 

  

 

Последња 24 сата потписивања за србски у пасошу‏
Van: Lyubomir Gruyitch (lyubomir_gruyitch@yahoo.com)
Verzonden: zaterdag 6 maart 2010 23:07:04
Aan: Postojbina (postojbina@yahoogroups.com); Sorabia (sorabia@egroups.com); srbija_medjusljivama@yahoogroups.com; Pokret (pokret@eunet.yu); info@srb-obraz.org; Vidovdan Info (info@vidovdan.org); srpska_borba@yahoo.com; srpskasparta@hotmail.com; Kongres srpskog ujedinjenja (info-serbian@serbianunity.net); Serbske Internet Novine (novine@live.nl); Srpski glas (srpskiglas@serbianvoice.eu); Srpski narodni pokret 1389 (jedan389@yahoo.com); Srpski Nostradamus (soka.lazic@vk.htnet.hr); webmaster-srpskaiskra.com (webmaster@srpskaiskra.com)
CC: lyubomir_gruyitch@yahoo.com
1 bijlage
2010_03_0…doc (262,0 kB)

УСТАВНИ СУД  

Немањина 26                                                                        

11000 Београд                                                                      

 

 

 

Доставља се ради обавештености:

Народна скупштина Р. Србије

Средства јавног информисања и јавност

 

У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћириличко писмо.

Службена употреба других језика и писама уређује се законом, на основу Устава.

(Члан 10 Устава Републике Србије)

 

Уставни суд је самосталан и независан државни орган који штити уставност и законитост и људска и мањинска права и слободе.

(1. став  Члана 166 Устава Републике Србије)

 

Устав је највиши правни акт Републике Србије.

Сви закони и други општи акдти донети у Републици Србији морају бити сагласни са Уставом.

(2. и 3. став Члана 194 Устава Републике Србије)

 

 

 

Предмет:          Оцена уставности Члана 26, став 1 Закона о путним исправама.

На основу Устава Р. Србије (Члан 56, 1. став  Члана 166, тачка 1. Члана 167, и други став Члана 168) подноси се следећи

 

П Р Е Д Л О Г

да Уставни суд, ради заштите уставности, законитости, оцени уставност Члана 26, став 1 Закона о путним исправама.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

  1. Надлежност Уставног суда

У преамбули овог дописа цитирани први став Члана 166 Устава Републике Србије јасно обавезује Уставни суд, и даје му пуно уставно право, да штити уставност и законитост и људска и мањинска права и слободе.

Тачка 1. Члана 167 Устава јасно утврђује да је Уставни суд надлежан да одлучује о сагласности закона са Уставом.

1. и 2. став Члана 168 Устава дају право како самом Уставном суду да отвори процес оцене уставности и законитости тако и сваком држављанину Р. Србије да предложи Уставном суду започињање процеса оцене уставности и законитости.

 

Претходно показује да је Уставни суд надлежан за оцену уставности закона, у овом случају става 1. Члана 26 Закона о путним исправама („Сл. Гласник РС“ број 90/2007).

 

  II.               Непоштовање службеног писма Р. Србије

1.         став Члана 26 Закона о путним исправама („Сл. Гласник РС“ број 90/2007) одређује да се:

Обрасци путних исправа и виза штампају се на српском језику, ћириличким писмом и на енглеском и француском језику, а попуњавају се на српском језику, латиничким писмом.

У службеној употреби у Р. Србији је ћириличко писмо. Значи да је његово коришћење обавезно у службеним документима. Службена употреба других писама је могућа како је закон одредио, али она не може нити да замењује нити да искључује службену употребу ћириличког писма, већ може само да буде допунско писмо у службеној употреби.

Српски језик има само једно писмо – српску ћирилицу, и само један правопис – Вуков српски правопис. Једино писмо којим може да се оствари српски правопис је Вуков српски правопис.

Одредба овог става Члана 26 да се уписивање врши искључиво на латиници значи одбацивање ћирилице у службеној употреби и онемогућавање правилног коришћења српског језика.

 

  1. Непоштовање Устава

Та одредба да се уписивање врши једино латиницом  је у супротности с 1. ставом члана 10 Устава који одређује да је ћириличко писмо у службеној употреби. Кршење овог члана Устава повлачи кршење и следећег члана Устава:

Члан 3. 1. став:

Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима.

јер обезвређује право одређено 1. ставом Члана 10 те срозава владавину права,

 

  1. Поштовање службеног језика у другим државама

У државама (нпр.  Н. Р. Кини, у Руској федерацији, у арапским државама) се обавезно подаци уписују на њиховом домаћем службеном језику и писму, и на латиници, а не само на латиници. Као илустративан доказ прилаже се скенер копија пасоша једног држављанина Руске федерације.

  1. Закључак

Показано је да је 1. став Члана 26 Закона о путним исправама („Сл. Гласник РС“ број 90/2007)  противуставан. Његова допуна да се подаци у путне исправе обавезно уписују и ћириличким писмом на српском језику би га учинила у складу с Уставом

 

Оцена уставности и законитости 1. става Члана 26 Закона о путним исправама је потребна да би се његовом допуном  обезбедила уставност закона, што је дужност Уставног суда да учини.

 

Додатак:                                                                                С поштовањем,

 

ü  Копија руског пасоша

 

ПОТПИСНИЦИ

 

1.      Др Љубомир Т. Грујић, ЈМБГ 2910939710225, Џона Кенедија 31/15, 11070 Београд, lyubomir_gruyitch@yahoo.com

2.      Милош Матовић, ЈМБГ 011094773037, ул. Томе Роксанди а бр. 8,  Ниш, matovic@mail.ru

 

Београд, 25. 02. 2010. год.

 

(Потписи са назнаком „За Уставни суд“, Именом Презименом, ЈМБГ, Адреса становања, држава ако није Р. Србија и еадреса се шаљу на: lyubomir_gruyitch@yahoo.com до подне у понедељак 8. марта, 2010. год. да би се поднело поново са свим потписима)

 

3.      Дипл. Инг. Никола Јовановић /Nikola Yovanovich, ЈМБГ 2006971724116, 20/55 Beafield Road, Para Hills West SA 5096, Australia, nikola.jovanovic@bigpond.com

 

Поднето 1. марта, 2010. год. После подношења стигли следећи потписи:

 

4.      Radmila Ninic, Ferdinandstr. 28 A, D – 33649 Bielefeld, Deutschland, radmila@ninic.de 

5.      Љубиша В. Јовановић, ЈМБГ 1605958210011, ул. Липа 16, Београд, neverrguesss@gmail.com

6.      Episkop Damaskin (Davidovic), b.zapadnoevropski, Toronto, Ontario, Kanada, email: bishopddd@hotmail.com

7.      Владислав Грујић / Vladislav Gruyich ЈМБГ 3010971910034, ул. Струмичка / Strumichka 84, Београд / Belgrade, vladislavsrb@gmail.com

8.      Душан М. Стојановић, Postfach 190 824, DE-80608 München, F. R. Germany, dusanmstojanovic@hotmail.com

9.      Отац Реља Рацић, ССПЦО „Свети Сава“, Münich, DE-86567, Hilgertshausen, FR Germany, dusanmstojanovic@hotmail.com

10.  Др Добросав Никодиновић, ЈМБГ 0105935783921, 36 300 Нови Пазар Омладинска 44, dnikodinovic@yahoo.de

11.  Предраг В Пецић, 1910S Аrchibald Av #  Y, Ontario, Ca 91761, USA, ppecic@yahoo.com

12.  Djordje Petrovic, 73 Parkwoods Village Drive #107, Toronto, Ontario, Canada, djordje.petrovic@rogers.com

13.  Jovan Vuckovic, dipl. gradj. inz., Sanur, Bali, Indonezija, jovanvuc@yahoo.com

14.  Milutin Ivkovic, 16 Winbourne Road, West Moonah, TAS 7009, Australia, drzavljanin RS i Australije ivkovic@hotkey.net.au

15.  Gorica  Trkulja,  (  diplomirani ekonomista) 2801958738536, Vukovarska, br. 56, 18400 Prokuplje, Srbija, TrkuljaGorica@gmail.com

16.  Ненад Мишић, Хисарска 20, 18400 Прокупље, Србија, nenadmisic@hotmail.com

17.  Драгомир – Коча Радојковић, магистар нуклеарне технике, 1403 – 60 Palane Lincway, Toronto, Ontario, M3C 1A2 – Canada-Канада, dradojkovic@primelite.net 

 

Београд, 02. 03. 2010. год.                                                  У име свих потписника

 

                                                                                              

                                                                                               Др. Љубомир Т. ГРУЈИЋ

                                                                                               ЈМБГ 2910939710225

Џона Кенедија 31/15

11070 Београд

ОБЈАВЉЕНО:

http://www.pogledi.rs/diskusije/viewtopic.php?p=192128#192128

 

Додатак: Копија руског пасоша

 

 

 

 
 
Advertisements

About juznisloveni

Auteur
This entry was posted in Nieuws en politiek. Bookmark the permalink.

2 Responses to Последња 24 сата потписивања за србски у пасошу‏ = Проф.Др. Љубомир Т. Грујић

  1. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

    Последња 24 сата потписивања за србски у пасошу‏ = Проф.Др. Љубомир Т. Грујић http://serbskeinternetnovine.spaces.live.com/blog/cns!24033D8F76B3274A!4202.entryУ КОЛИКО ЖЕЛИТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ У ОВОЈ ПЕТИЦИЈИ МОЛИМО ВАС ШАЉИТЕ ВАШЕ ИМЕ ПРЕЗИМЕ АДРЕСУ И ЕМАЈЛ АДРЕСУ ПРОФ.ДР.ЉУБОМИРУ ГРУЈИЋУlyubomir_gruyitch@yahoo.com

  2. DR.SLOBODAN RADOJEV says:

    Потписивање петиције Скупштини се завршава у понедељак 8. марта у 8 сати ујутро.‏Van: Lyubomir Gruyitch (lyubomir_gruyitch@yahoo.com) Verzonden: zondag 7 maart 2010 17:19:12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s