SLAVICA TRAJKOC – AUTOR

 

   

ZVEZDA ANDJELA BY IRIS DE VRIES

Južni Sloveni – Јужни Словени –

Južni Slovani – Южна славяни

South Slavs – Slaves du Sud -Süd-Slawen -Eslavos del Sur – 南方斯拉夫人 – 南スラブ – Eslavos del Sur – Zuid-Slaven – Sllavët e Jugut – Dél-szláv – Νότια Σλάβοι – Slavi del Sud – दक्षिण Slavs – Slavii de Sud – Güney Slavlar – Eslavos do Sul – Południowa Słowian

 
 

 

 
  
Djordje Prudnikoff

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNICI

 
 

    

===========================================

==================

===

 

 

SLAVICA TRAJKOC – AUTOR

 

 
 СЛАВИЦА ТРАЈКОВИЋ
 
 
  

Уместо "белешке о писцу".
ПОЛИТИКА четвртак 27.мај 2004.

У СВЕТУ ПОЕЗИЈЕ

… Аурорино срце

Песме Славице Трајковић су универзалне. И тематски и мотивски и идејно. Оне су емотивни дестилат вишеструко прерађен писањем. Избегнуто песничко наглабање али и препотентна оскудност израза, чине њен језик пријатним и прихватљивим у својој једноставности. Ова збирка – огледало, у којој се пресијава душевно зрење песникиње, није затворени систем тајних кодова (често само формалних, празних). Она је место где се сваки читалац препознаје, јер је волео, жудео, туговао … осећао, сударајући се са другим људима и враћајући се себи. Ово је између осталог записао Марко Деспотовић у рецензији збирке песама Славице Трајковић "Аурорино срце" објављену као њено самостално издање.

 

Ова књига је само једна у низу насталих из пера Славице Трајковић (1966). Најпре је објавила књигу лирских записа "У име љубави / Очима птице" у тандему са мужем Зораном 1996. године у едицији "Нова" Слободана Машића, где је штампан и њен роман "Људи са сенком" 1997.

 

 

 "Слободна и мртва" прва збирка њених песама појавила се као 115.наслов у библиотеци "Шум времена" издавачке куће "Апостроф" 2000. Срба Игњатовић ресцезент и књижевни критичар, истакао је да је у њој песникиња одбацила и негирала поезију конципирану као лепа лаж, те да се с тога њене песме доживљавају као нешто битно лирски ново, пре свега због своје истинитости, односно аутрентичности и индивидуалности.

 

 

 После збирке "Слободна и мртва" Славица Трајковић објављује роман "Мала прича о заводјењу", а ове године и збирку песама.

 

 

На питање да ли је и овог пута у "Аурорином срцу" реч о поезији побуне песникиња одговара

– И даље верујем да су жене условљене од рођења и да је немогуће прескочити блато малограђанског егоизма, јер вас брак и улога мајке чине пријемчивим. Депресивно је и непотребно бити увек друштвено прихватљив, ипак, "поезија побуне" је изостала. Имам 38 година и напокон сам на месту где престаје бол.
Поводом најновије збирке песама Славица Трајковић вели да је природно кад песник не жели да иза
ђе без песме и да је питање изаћи или остати у поетској шуми тематска окосница ове књиге.

М. Дј.
Књиге: "У име љубави /" Очима птице "-књига лирских записа 1996. (Славица и Зоран Трајковић)" Људи са сенком "- роман 1997." Слободна и мртва "- књига поезије 2000." Мала прича о заводјењу "- роман 2001. "Аурорино срце" – књига поезије 2005. Издавачи …: "Нова" и "Апостроф"
 Славица Трајковић

 

 

 

The Books

Umesto " beleške o piscu".
POLITIKA Četvrtak 27.maj 2004.

U SVETU POEZIJE

Aurorino srce

Pesme Slavice Trajković su univerzalne. I tematski i motivski i idejno. One su emotivni destilat višestruko preradjen pisanjem. Izbegnuto pesničko naglabanje ali i prepotentna oskudnost izraza, čine njen jezik prijatnim i prihvatljivim u svojoj jednostavnosti. Ova zbirka – ogledalo, u kojoj se presijava duševno zrenje pesnikinje, nije zatvoreni sistem tajnih kodova( često samo formalnih, praznih). Ona je mesto gde se svaki čitalac prepoznaje, jer je voleo , žudeo, tugovao …osećao, sudarajući se sa drugim ljudima i vraćajući se sebi. Ovo je izmedju ostalog zapisao Marko Despotović u recenziji zbirke pesama Slavice Trajković " Aurorino srce" objavljenu kao njeno samostalno izdanje.
Ova knjiga je samo jedna u nizu nastalih iz pera Slavice Trajković (1966).Najpre je objavila knjigu lirskih
zapisa " U ime ljubavi / Očima ptice" u tandemu sa mužem Zoranom 1996. godine u ediciji "Nova" Slobodana Mašića, gde je štampan i njen roman "Ljudi sa senkom" 1997. "Slobodna i mrtva" prva zbirka
njenih pesama pojavila se kao 115.naslov u biblioteci "Šum vremena" izdavačke kuće "Apostrof "2000. Srba Ignjatović rescezent i književni kritičar, istakao je da je u njoj pesnikinja odbacila i negirala poeziju koncipiranu kao lepa laž, te da se s toga njene pesme doživljavaju kao nešto bitno lirski novo, pre svega zbog svoje istinitosti, odnosno autrentičnosti i individualnosti. Posle zbirke "Slobodna i mrtva" Slavica Trajković objavljuje roman "Mala priča o zavodjenju", a ove godine i zbirku pesama.
Na pitanje da li je i ovog puta u "Aurorinom srcu" reč o poeziji pobune pesnikinja odgovara

– I dalje verujem da su žene uslovljene od rodjenja i da je nemoguće preskočiti blato malogradjanskog egoizma, jer vas brak i uloga majke čine prijemčivom. Depresivno je i nepotrebno biti uvek društveno prihvatljiv, ipak, "poezija pobune" je izostala. Imam 38 godina i napokon sam na mestu gde prestaje bol.
Povodom najnovije zbirke pesama Slavica Trajković veli da je prirodno kad pesnik ne želi da izadje bez pesme i da je pitanje izaći ili ostati u poetskoj šumi tematska okosnica ove knjige.

M. Dj.

Knjige : "U ime ljubavi / " Očima ptice" –knjiga lirskih zapisa 1996. ( Slavica i Zoran Trajković) "Ljudi sa senkom "- roman 1997. "Slobodna i mrtva " – knjiga poezije 2000. "Mala priča o zavodjenju" – roman 2001. "Aurorino srce" – knjiga poezije 2005. Izdavači :"Nova" i "Apostrof"

 Slavica Trajkovic

 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

"Help! They’ve Kidnapped Me! Lady Di" by Slobodan R. Mitric‏

 http://www.willehalm.nl/ladydi.htm  

 

UPOMOĆ! KIDNAPOVALI SU ME! LEDI DAJANA

http://www.boekenroute.nl/gasten/gtn1Boek.aspx?BoekID=22899

 

 

REAKCIE IZ AKADEMSKOGI LITERARNOG SVETA

  

GDE JE PRINCEZA DAJANA?

Sa puno razloga bi se moglo reći da je Slobodan Radojev Mitrić vešt pisac kriminalističkih romana. U njegovom romanu Upomoć! Kidnapovali su me! Ledi Dajana nema ni jedne suvišne rečenice, ni jednog nepotrebnog opisa. Istina, roman se, pre svega, usresredjuje na dijalog koji je primeran svakoj situaciji. Kada treba da je lirski – on je takav, kada treba da je satiričan – on je takav. Kada treba da je uputan, da obavesti čitaoca – on je takav. Dijalog je gotovo scenski , a radnja vešto vođena do kraja koji nije u standardnom happy end-u krimi priča. Kraj, rasplet je iznenadjujući , a donekle i intrigantan: Gde je princeza Dajana , je li ona zaista mrtva , šta je sa njenim ljubavnikom al Fajadom? Dakle, nije ovaj kratak, brzi roman sasvim obična krimi priča : u njemu je prisutna, na fin način izrečena , i kritika nekih tajnih službi koje su, očito je to, upletene u najmračnije akcije podzemlja. Ako iko to poznaje, onda je to autor eve uspele krimi priče.

Prof. Dr. Rade Bozović

 

 

From: Dusan Tesic
Sent: Mon, April 5, 2010 10:57:45 AM
Subject: Veličanstveno!

Dragi Slobodane,
Zar nisam dobro predvideo putanju Vaše Ladi Dy – doživljenost svetskog bestselera!
Sa radošću sam pročitao Vašu poruku o izdanju Knjige u Velikoj Britaniji. To je prirodan put, a izdanja će nastaviti da se nižu u svim zemljama sveta. Ja sam siguran da će knjiga doživeti najveći tiraž kakav ni jedan autor sveta do sada nije doživeo.
Vama će to pričinjavati vrhunsko zadovoljstvo, a čast treba da pripadne srpskoj naciji zbog posedovanja tako snažnih i snažnim duhom prožetim ličnostima. Tako bi trebalo da bude.
Ja se nadam da će se ovde naći institucije koje će se pobrinuti, da se čast za napisanu knjigu pripiše i srpskoj naciji. Jer, Vi ste jedina ličnost koja će naciju dostojno predstaviti svetu, što se Srbiji nije dogodilo od vremena posle od Ive Andrića
Meni lično čini čast što sam bio među prvim Srbima koji je knjigu dobio lično na poklon, na čemu Vam se sa radošću zahvaljujem, ostajući pred svim ovim zadivljen.
Iskreno Vaš
Dušan Tešić Lužanski
www.luzanski.com

 


  

 

 

 

Advertisements

About juznisloveni

Auteur
This entry was posted in POEZIA = POJEZIJA = POEZIE. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s